Association of Small- and Medium Size Enterprises of Covasna County


Organizaţii de promovare a clusterelor din România

 
O firmă nu poate face faţă multitudinii de cerinţe apărute după aderarea în Uniunea Europeană. De aceea, după cum am mai arătat, clustere reprezintă soluţia de succes şi pot ajuta la redresarea economiei.

 

 

Prin proiecte dezvoltate în parteneriat trebuie atrase fonduri pentru schimburi de experienţă, preluare de bune practici, instruiri, introducerea standardelor europene, participare la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, dezvoltarea elementului inovativ al clusterelor, asigurarea managementului performant al clusterului etc.

Există deja două organizaţii de promovare a clusterelor din România: Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România şi Asociaţia Clusterelor din România.

 

Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR) a fost fondată în anul 2010, cu scopul de a întări rolul Incubatoarelor de Afaceri din România, de a asigura sustenabilitatea acestora pe termen lung şi de a promova înfiinţarea şi managementul clusterelor în Incubatoare de Afaceri. AICAR va încheia parteneriate internaţionale cu asociaţii similare şi va stabili relaţii comerciale între firmele incubate din diferitele Incubatoare de Afaceri din Europa. Totodată, se doreşte dezvoltarea de proiecte comune pentru schimb de experienţă, preluarea bunelor practici şi transfer know-how.

Cea de-a doua organizaţie de promovare a clusterelor este, cum spuneam, Asociaţia Naţională a Clusterelor din România (ROCA). Printre obiectivele acesteia se numără elaborarea strategiei naţionale de funcţionare, finanţarea înfiinţării şi dezvoltării clusterelor, posibilitatea accesării fondurilor externe, chiar şi altele decât cele ale UE, recunoaşterea (acreditarea clusterelor), stabilirea de relaţii internaţionale, şi lobby-ul.

Şedinţa de constituire a Asociaţiei Clusterelor din România (ROCA) a avut loc în 1 iulie (a.c), la Bucureşti, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare.

ROCA va încheia parteneriate internaţionale cu asociaţii similare şi va stabili relaţii comerciale între membrii diferitelor clustere.
Ana Alina Costache

 
<< _BACK

Galerii

 • Interreg Danube Proiect-ACCELERATOR Kick off meeting
 • 20 de ani de la înființarea ASIMCOV
  20 de ani de la înființarea ASIMCOV
 • Festivalul Verzei editia a V-a
  Festivalul Verzei editia a V-a
 • XIV.Parada Cârnaților
  XIV.Parada Cârnaților
 • IX. Festivalul preparatelor la ceaun (03.09.2016)
  IX. Festivalul preparatelor la ceaun (03.09.2016)
 • Zilele Sfântu Gheorghe (22.04.2016)
  Zilele Sfântu Gheorghe (22.04.2016)
 • Club Cafe (25.02.2016)
  Club Cafe (25.02.2016)
 • Club Cafe (28.01.2016)
  Club Cafe (28.01.2016)
 • Conferința finală a proiectul „Start-up 2014! O șansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru și Nord – Est” (24.11.2015)
  Conferința finală a proiectul „Start-up 2014! O șansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru și Nord – Est” (24.11.2015)
 • Festivalul Verzei (11.10.2015)
  Festivalul Verzei (11.10.2015)